ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HỖ TRỢ DI CHUYỂN TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP THIẾT

Trường hợp giấy CMND/CCCD không thể hiện thông tin nơi thường trú tại TPHCM, đề nghị đính kèm sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thay thế Giấy CMND/CCCD.

Mặt trước giấy phép lái xe
Mặt sau giấy phép lái xe

Nếu mục đích lưu thông là đưa đón con nhỏ (dưới 18 tuổi) cần phải khai thông tin của các con nhỏ đi cùng để được phép lưu thông

  • Mặt trước giấy phép lái xe
    Mặt sau giấy phép lái xe
STT Biển số đăng ký Chủ phương tiện Ghi chú
1
Tôi cam kết tuân thủ các nội dung về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và các cơ quan khác có liên quan; cam kết các thông tin kê khai là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thật của thông tin./.